ASF ponownie utrudnia realizację projektu INT162

28 września 2021
Zabezpieczenia przeciw rozprzestrzenianiu się ASF a realizacja zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Już nie tylko nowe grodzenie przedzielające murawy kserotermiczne w miejscowościach Barnisław, Pargowo (po stronie polskiej), Staffelde, Neu Rossow, Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz (po stronie niemieckiej) utrudnia realizację zabiegów w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.  Spełnił się jeden z czarnych, przewidywanych scenariuszy i w związku z odnalezieniem martwej, zakażonej świni w regionie miejscowości Blumenhagen – oficjalnie zamknięty został wszelki dostęp do murawy kserotermicznej w granicach obszaru Natura 2000 Müllerberge (DE2851301).

Müllerberge obejmuje murawy kserotermiczne o łącznej powierzchni ponad 17 ha. W październiku, zgodnie z harmonogramem projektu, miało być tam rozpoczęte usuwanie krzewów i koszenie. Weterynaryjny zakaz wstępu na „skażony” teren  obowiązywać będzie przez najbliższe pięć tygodni. Nie jest jeszcze wiadome, czy ograniczenie nie zostanie przedłużone. Zakaz obowiązuje wszystkich, także rolników z przyległego terenu, którzy nie mogą nawet zebrać plonów.

 

W najlepszym przypadku, zabiegi usuwania krzewów wykonane zostaną na przełomie listopada i grudnia, w najgorszym – odpowiedzialne za zadanie Stowarzyszenie utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V.  wykona je dopiero w pierwszej połowie 2022 r.

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik