Zrównoważona turystyka wędkarska na Zatoce Pomorskiej i Zalewie Szczecińskim

Przemysław Śmietana, Sławomir Keszka, Dariusz Wąs, Artur Furdyna, Jacek Kaliciuk, Marek Budniak, Jakub Skorupski - Szczecin 2019

Wędkarstwo morskie w realiach polskiego wybrzeża Bałtyku jest szansą dla mniejszych i zupełnie
małych miejscowości, gdzie infrastruktura turystyczna uniemożliwia prosperowanie po
zakończeniu sezonu letniego. Pełne wykorzystanie tego potencjału uzależnione jest od odpowiedniego
zawiadywania istniejącą infrastrukturą oraz może przede wszystkim od świadomego
i racjonalnego zarządzania żywymi zasobami Bałtyku w sposób zapewniający do nich dostęp jak
najszerszej rzeszy wędkarskich turystów, przy jednoczesnym zachowaniu stanu tych zasobów
i należytej ochronie wynikającej z powszechnej świadomości ekologicznej. Opis zarówno realiów
jak i podstaw korzystania z żywych zasobów morza w sposób gwarantujący realizację zasady
zrównoważonego rozwoju przedstawia niniejsza monografia.

Zamknij przybornik