Wielkotowarowa produkcja zwierzęca w Polsce a ochrona środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego

Jakub Skorupski, Inga Kowalewska-Łuczak, Hanna Kulig, Anna Roggenbuck - Szczecin 2012

Publikacja wydana w ramach projektu Baltic Green Belt  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zamknij przybornik