Ulotka wydana w ramach projektu pn. Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego “Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19

Praca zbiorowa - Szczecin, 2021

Projekt ma na celu opracowanie procedur dotyczących dostosowania ruchu turystycznego na terenie zabytkowego parku krajobrazowo-naturalistycznego “Dolina Miłości” do zasad bezpieczeństwa związanych z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ale również ewentualnych podobnych zdarzeń epidemiologicznych dzięki spotkaniom online i wymianie doświadczeń między partnerami oraz umożliwienie wirtualnej formy zwiedzania i poznania walorów parku.

 

"Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza" - webinarium już 21.09.2021 r.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Zamknij przybornik