Ulotka wydana w ramach projektu pn. Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald

Praca zbiorowa - Szczecin, 2021

Jako jedno z działań promocyjnych w projekcie pn. „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” było wydanie ulotki promującej działania podejmowane w projekcie.

Wersja niemiecka ulotki – dostępna jest tutaj: INT142 LEAFLET

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162    

Projekt INT142 dofinansowanego został przez Unię Europejską ze środków Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO .

Zamknij przybornik