The book of Abstracts of the speakers presented the international conference Sustainable Agriculture and Industrial livestock production in the contekst of prevention of the Baltic See eutrophication [EN]

Praca zbiorowa pod red. Jakuba Skorupskiego - Szczecin 2010

Księga Abstraktów z  Międzynarodowej Konferencji i Międzynarodowych Warsztatów nt. „Rolnictwo zrównoważone a wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w kontekście przeciwdziałania eutrofizacji Morza Bałtyckiego” (przeprowadzonej w dniach 22-23 czerwca 2010 r.).

Zamknij przybornik