Różnorodność biologiczna i ochrona przyrody na Pomorzu Zachodnim. Stan i perspektywy.

Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Korchak - Szczecin 2019

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu „Urzędnicy przyrodnicy. Szkolenia urzędników zapewniające zachowanie bioróżnorodności w rozwoju społeczno-gospodarczym w woj. zachodniopomorskim”.

Zamknij przybornik