Raport z realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Praca zbiorowa pod redakcją Beaty Buchner. Prawa autorskie: Federacja Zielonych GAJA - Szczecin 2010

Podsumowaniem projektu ” Azbest nie jest OK” jest publikacją „Realizacja Programu Oczyszczania Kraku z Azbestu na lata 2009-2032 w praktyce – raport”

W wydawnictwie znalazł się raport z monitoringu gminnych programów usuwania azbestu oraz:

  • wymogi prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest,.
  • modelowy system finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu na przykładzie Województwa Zachodniopomorskiego,
  • prezentację nowatorskich metod utylizacji odpadów zawierających azbest.
  • przykłady „dobrych praktyk” w zakresie realizacji programów usuwania azbestu na poszczególnych szczeblach: wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.

Publikację można otrzymać nieodpłatnie, pokrywając jedynie koszty wysyłki. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie: tel. 91 489 42 33 oraz mailowo: azbest@gajanet.pl lub agnieszkap@gajanet.pl

Zamknij przybornik