Raport z przeprowadzonego monitoringu polskiego systemu kontroli połowów na Morzu Bałtyckim

Opracowanie mgr inż. Marek Budniak. Prawa autorskie: federacja Zielonych GAJA - Szczecin 2010

Niniejszy raport powstał w związku z kontynuacją projektu „Monitoring systemu kontroli połowów dorsza, łososia i pozostałych gatunków ważnych społecznie i ekologicznie na Bałtyku”,  realizowanego przez Federację Zielonych GAJA w 2008 r. Głównym celem raportu jest aktualizacja danych dotyczących polskich kontroli połowów na Morzu Bałtyckim, prowadzonych w latach 2005-2009 oraz ocena deklarowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnych zmian w obszarze jakości i efektywności technik inspekcyjnych stosowanych przez Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego. Jednocześnie raport pomaga ocenić stopień wdrażania prawodawstwa UE przez polską administrację rybacką oraz zakres świadomości społecznej o stanie zasobów Morza Bałtyckiego, od momentu wydania pierwszego raportu w 2009 r.

Raport, podobnie jak jego poprzednie wydanie, stanowi możliwie obiektywny obraz polskiego rybołówstwa bałtyckiego. Zawarte w nim dane pochodzą w głównej mierze z oficjalnych źródeł polskiej administracji rybackiej, ale przedstawia on również informacje mniej lub bardziej nieoficjalne, krążące w środowisku – w raporcie znalazły się więc poglądy rybaków i armatorów, nie zabrakło także aktualnych danych naukowych. Całość podsumowano w formie komentarzy, wniosków i zaleceń.

Publikując raport, Federacja Zielonych GAJA liczy na dalsze poszerzanie publicznej debaty dotyczącej problemów polskiego rybołówstwa, którego sytuacja wydaje się być bardzo trudna.  Autorom raportu zależy również na wzmocnieniu podjętych przez Komisję Europejską działań na rzecz skutecznego zrównoważenia połowów bałtyckich, a przede wszystkim, na wsparciu efektywnego systemu kontroli połowów. Tylko zdecydowane kroki, usprawniające gospodarowanie zasobami rybnymi, mogą pomóc w bezwzględnej eliminacji praktyk rybackich naruszających prawo z zakresu rybołówstwa.

Zamknij przybornik