Raport z przeprowadzonego monitoringu instytucji odpowiedzialnych za kontrolę polskiego rybołówstwa na Morzu Bałtyckim

Federacja Zielonych GAJA - Szczecin 2009

Publikacja wydana w ramach projektu „Monitoring systemu kontroli połowów dorsza, łososia i pozostałych gatunków ważnych spo¬łecznie i ekologicznie na Bałtyku. Wzmocnienie wdrażania prawodawstwa UE i poprawa świadomości społecznej o stanie zasobów Morza Bałtyckiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych” – linia budżetowa: TF2005/017-488.01.01.01. Środki finansowe uzyskane przy pomocy Fundacji „Fundusz Współpracy”.

Zamknij przybornik