Projekt Baltic Green Belt w Polsce czyli jak rolnictwo zrównoważone może przyczynić się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego Bałtyku!

Jakub Skorupski, Aneta Kozłowska - Szczecin 2011

Ulotka wydana w ramach projektu Baltic Green Belt  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zamknij przybornik