Polsko-niemiecki monitoring populacji ptaków migrujących w obszarze estuarium Odry i lęgowych w sezonie 2021/2022 – raport końcowy

Paweł Stańczak, Jacek Kaliciuk, Dariusz Wysocki - Szczecin 2022

Publikacja przygotowana i wydana w ramach projektu Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania) i realizowanego przez Federację Zielonych „GAJA”, w partnerstwie z Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern e.V. i przy wsparciu Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Zamknij przybornik