Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym – projekt INT162/ Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet– projekt INT162

Agnieszka Racławska, Marcin Wilhelm - Szczecin 2022

Broszurę wydano w ramach projektu  „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162), dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przy wsparciu The Baltic Sea Conservation Foundation.

Die Broschüre wurde im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162) angefertigt, das durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert und durch The Baltic Sea Conservation Foundation unterstützt wird.

Zamknij przybornik