Morświn Bałtycki potrzebuje ochrony

Coalition Clean Baltic - Szwecja 2015

Informacje CCB na temat morświna bałtyckiego zostały uzupełnione, w oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych, o dane na temat liczebności, miejsc występowania i, co najważniejsze, miejsc odbywania godów i wyprowadzania potomstwa przez te zwierzęta. Projekt SAMBAH dostarczył ważnych informacji o tym, w jaki sposób możemy lepiej chronić nieliczne morświny, które przetrwały w Bałtyku. Prezentowana broszura zawiera również postulaty CCB odnośnie wyznaczenia nowych obszarów chronionych, poprawy monitoringu gatunku oraz działań w zakresie ograniczenia podwodnego hałasu.

Broszura sfinansowana ze środków unii Europejskiej

Zamknij przybornik