Księga Abstraktów. Konferencja – Nauka w służbie przyrody – genetyka konserwatorska przeciwdziałanie inwazjom biologicznym

Praca zbiorowa pod red. Jakuba Skorupskiego - Szczecin 2017

Materiał z konferencji „Nauka w służbie przyrody – genetyka konserwatorska przeciwdziałanie inwazjom biologicznym” organizowana jest w ramach międzynarodowych projektów – „Nauka w służbie przyrody – ochrona puli genowych gatunków ssaków zagrożonych i bliskich zagrożeniu wymarcia poprzez transfer wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w genetyce konserwatorskiej teriofauny” oraz „Wymiana wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w badaniach i kontroli populacji obcych gatunków inwazyjnych w Polsce i na Islandii”, finansowanych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt „Nauka w służbie przyrody – ochrona puli genowych gatunków ssaków zagrożonych i bliskich zagrożeniu wymarcia poprzez transfer wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w genetyce konserwatorskiej teriofauny” realizowany jest przez Instytut Badań nad Bioróżnorodnością Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, w partnerstwie z międzynarodowym związkiem stowarzyszeń Coalition Clean Baltic, natomiast projekt „Wymiana wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w badaniach i kontroli populacji obcych gatunków inwazyjnych w Polsce i na Islandii” – Federację Zielonych „GAJA”, w partnerstwie z West-Iceland Nature Research Centre. Oba projekty realizowane są we współpracy z Polskim Towarzystwem Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.
Konferencja odbyła się w terminie 25-26 września 2017 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie i miała międzynarodowy charakter.

Zamknij przybornik