Implementation of joint pilot restoration actions in ReCo – – pilot regions with pilot investments

W ramach projektu ReCo powstała publikacja opisująca wspólne pilotażowe działania odbudowy sześciu regionów pilotażowych w ramach projektu ReCo.

Zamknij przybornik