How Municipalities Can Reduce the Use of Single-Use Plastics on a Local Level

Coalition Clean Baltic - Szwecja, 2020

Niniejszy przewodnik, w języku angielskim, stanowi część wyników projektu Plastic Free Ocean i oferuje łącznie 35 opcji działania, w tym 65 przykładów najlepszych praktyk dotyczących 11 tematów dla gmin i innych podmiotów lokalnych, dotyczących sposobów ograniczenia stosowania jednorazowego plastiku, co w efekcie mogłoby zmniejszyć zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego.

Każdy rozdział skupia się na konkretnym odpadzie powszechnie występującym na plażach Morza Bałtyckiego lub niosącym wielkie zagrożenie, że trafi do rzek, a później do oceanu. Każdy rozdział zawiera krótkie wprowadzenie do zagadnienia i kilka faktów, które zawierają przegląd zakresu zaśmiecania. Druga część każdego rozdziału podsumowuje obszary działań, krótko opisując opcje działań zmierzających do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Wreszcie, najciekawsza część zawiera zbiór przykładów najlepszych praktyk dotyczących udanych lokalnych projektów, kampanii i strategii ograniczania zużycia plastiku jednorazowego użytku, a tym samym ilości odpadów. Te przykłady nie tylko zostały wdrożone przez lokalne gminy, ale mogą zostać przez nie przyjęte, a tym samym zainspirować wszystkie lokalne podmioty.

Zamknij przybornik