Dotychczasowe efekty i perspektywy funkcjonowania krajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”

Federacja Zielonych GAJA - Szczecin 2008

Dotychczasowe efekty i perspektywy funkcjonowania krajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”

Efektem projektu „Monitoring i wsparcie wdrażania krajowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” jest publikacja: Dotychczasowe efekty i perspektywy funkcjonowania krajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”

Projekt sfinansowano ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Fundacji „Fundusz Współpracy” – w ramach środków przejściowych 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących”

Istnieje możliwość zamówienia tego Wydawnictwa w formie książkowej, wysyłając na adres biura zaadresowaną kopertę ze znaczkiem o wartości 1,65 zł – wszelkie informacje są dostępne drogą mailową, telefoniczną: 091 489 42 33 lub poprzez kontakt osobisty w siedzibie FZ GAJA: ul. 5 Lipca 45 w Szczecinie.

Zamknij przybornik