Development of Sustainable Fisheries in the Baltic Sea

Sture Hansson - Sweden 2004

Badanie CCB na temat rybołówstwa w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Niemczech i Szwecji przedstawione 28 czerwca 2004 r. w ramach projektu Sustainable Baltic Fisheries – the Way Forward (2004)

Zamknij przybornik