Coastline Reports 22 (2014). Fisheries management in coastal waters of the Baltic Sea. AQUAFIMA results of the Szczecin Lagoon, Vistula Lagoon, Curonian Lagoon and Gulf of Riga [EN]

N. Stybel & M. Skor (red.), Kleißler, K., Schulz, N., Gruszka, P. - Rostock 2014

Publikacja w języku angielskim wydana w ramach projektu AQUAFIMA finansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007–2013 oraz wkładu krajowego Norwegii.

     

Zamknij przybornik