Categorization of common challenges through pilot region fiches

W ramach projektu ReCo powstała publikacja opisująca sześć regionów pilotażowych, w tym dwóch obszarów transgranicznych, w ramach Środkowoeuropejskiego Zielonego Pasa, która dostarcza cennych informacji na temat cech charakterystycznych każdego regionu i jego znaczenia ekologicznego.

Zamknij przybornik