Bioremediacja mikrobiologiczna jeziora Jeziorko Wdzydzkie we Wdzydzach

Przemysław Śmietana - Szczecin 2019

Broszura informacyjna z projektu „Poprawa jakości ekologicznej jeziora Jeziorko we Wdzydzach Kiszewskich poprzez wykorzystanie metod probiotycznych z monitoringiem indukowanych zmian i opracowaniem służącym propagowaniu metody“, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zamknij przybornik