Bałtyk – więcej chętnych niż ryb

Federacja Zielonych GAJA - Szczecin 2009

Wiele zasobów ryb na świecie, w tym także w Morzu Bałtyckim, podlega zbyt silnej presji połowowej człowieka. Bardzo często gospodarka rybna jest nie tylko nieodpowiedzialna, ale też niezgodna z prawem. Połowy kłusownicze na Bałtyku oraz mechanizmy „szarej strefy” rosną w siłę. Nie bądź obojętny wobec nielegalnych praktyk rybackich!

Poprzez akcję ulotkową i wystawę edukacyjną na temat rybołówstwa bałtyckiego, Federacja Zielonych GAJA promuje idee zrównoważonego rybołówstwa na Morzu Bałtyckim.

Zamknij przybornik