Baltic MANURE – Bałtyckie Forum Innowacyjnych Technologii Gospodarowania Gnojowicą (broszura projektu)

Federacja Zielonych "GAJA" - Szczecin 2011

Projekt Baltic Manure był Projektem Sztandarowym w ramach Planu Działań Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, przyjętym przez kraje członkowskie w 2009 roku. Jego finansowanie pochodziło ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Zamknij przybornik