A guide to Marine Aquaculture. An introduction to main challenges when establishing managing marinr aquaculture plants [EN]

Grethe Adoff - Norwegia 2014

Publikacja wydana w ramach projektu AQUAFIMA – Integracja zarządzania akwakulturą i rybołówstwem w celu zrównoważonego rozwoju regionalnego w regionie Morza Bałtyckiego (realizowanego w latach 2011-2014).

Finansowanie projektu pochodziło z Unii Europejskiej w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007–2013 oraz wkładu krajowego Norwegii

      

Zamknij przybornik