Drzewa przydrożne – dobre praktyki. Z doświadczeń programu Drogi dla Natury

Piotr Tyszko-Chmielowiec, Kamil Witkoś-Gnach, Ewa Romanow-Pękal, Jolanta Zientek-Varga, Marta Stachowiak, Dorota Chmielowiec-Tyszko, Beata Pachnowska, Marzena Suchocka - Wrocław 2016

Publikacja zawiera sprawozdanie w języku nietechnicznym (tzw. raport laika) z projektu LIFE+ „Drogi dla Natury
– kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” (LIFE11/INF/PL/467).

Zamknij przybornik