Wolontariusze dla Doliny – cykliczny wolontariat na rzecz zabytkowego Parku Dolina Miłości (2018)

Cele projektu:

  1. przeprowadzenie cyklicznych prac porządkowych  (interwencyjnych) w granicach parku naturalistycznego „Dolina Miłości” wpisanego do rejestru zabytków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  2. promocja wolontariatu wśród społeczności lokalnej i sympatyków parku;
  3. promocja lokalnego dziedzictwa.

 

Działania i efekty:

Zebrano grupę 50 wolontariuszy (chętni złożyli stosowne ankiety i podpisali porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich). Od 1 sierpnia 2018 r. zorganizowano 15 wyjazdów wolontariuszy, którzy pomagali nam dbać o nasz piękny Park realizując koszenia, czyszczenie i odchwaszczanie ścieżek oraz czyszczenie stawów Adama i Ewy. Dzięki dofinansowaniu Federacja Zielonych „GAJA” mogła zapewnić ich dojazd na miejsce prac, zakupić część niezbędnego sprzętu, materiałów i środków ochrony osobistej.

Ponadto w ramach projektu, w dniu 16.09.2018 r. na terenie Parku odbył się Europejski Dzień Dziedzictwa 2018. Event rozpoczął się o godzinie 14.30 na polanie przy Dolnym Folwarku. W jego ramach odbyły się m.in. czytanie bajek, quizy, spektakl teatralny „Koziołek Matołek” na motywach powieści Kornela Makuszyńskiego, zabawa z bumrurkami oraz warsztaty z improwizacji aktorskiej.

poprawiony_plakat_edd_nid_2018_2_600_01

Budżet i sponsorzy:

Projekt (65/NID/WDD/2018) dofinansowany  w kwocie 33 320,00 zł w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa” 2018 realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   

Zamknij przybornik