Unia Europejska dla Zrównoważonego Rozwoju – Promocja Dobrych Praktyk (2006)

Cel projektu:

Promocja na terenie województwa najlepszych programów, które najlepiej wykorzystywały środki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na ochronę środowiska. Zbiór i wymiana doświadczeń.

Działania:

Wytypowano 10 projektów finansowanych ze środków UE oraz przygotowano opis i materiały fotograficzne dotyczące poszczególnych projektów. Przygotowano wystawę bannerowej. Przygotowano seminarium wymiany doświadczeń dla samorządów, organizacji i instytucji, które wykorzystywały bądź zamierzają sięgać po FS UE. Seminarium dla 30 uczestników Wystawa bannerowa w 5 miastach województwa: Stargard, Chojna, Pyrzyce, Mieszkowice i Gryfino

Zamknij przybornik