Szczecin miastem przyjaznym rowerzyście (2001-2002)

Intensywny ruch uliczny wpływa niekorzystnie na jakość życia, środowisko i warunki gospodarcze w mieście. Pojazdy
samochodowe nie zawsze są używane w odpowiedni sposób, a zaspokajanie potrzeb ruchu samochodowego stwarza sytuację, gdzie potrzeby
pieszych, rowerzystów i komunikacji zbiorowej stają się drugorzędne.
Postulujemy, aby strategie rozwoju komunikacji w miastach ukierunkowano na poprawę środowiska poprzez rozwijanie i utrwalanie projektów, które promują ograniczenia ruchu samochodowego oraz aktywne promowanie tych środków transportu, które lepiej wykorzystują miejską przestrzeń i są lepiej tolerowane przez środowisko (komunikacja zbiorowa i rowerowa).
Od wielu lat Federacja Zielonych GAJA uczestniczy w działaniach ogólnopolskiej sieci „Miasta dla rowerów”. Nasze działania skupiają się na promocji przyjaznych środków transportu w mieście, oraz wsparciu gmin w realizacji pro-rowerowych przedsięwzięć.

Na bieżąco przeprowadzaliśmy działania edukacyjne i informacyjne w zakresie promocji roweru jako miejskiego środka transportu.
W 2001 r rozpoczęliśmy realizację projektu rozbudowy infrastruktury rowerowej w Szczecinie w oparciu o budowę bezpiecznych parkingów
rowerowych.

Efekty naszej pracy:

􀂃 w roku 2001 wybudowaliśmy na terenie szczecińskich szkół 349 miejsc parkingowych na rowery,
􀂃 w 2001 r. opracowany został program budowy miejsc parkingowych w najważniejszych punktach miasta w ramach wypracowanego systemy
„punkt przyjazny rowerzyście”,
􀂃 w 2001 r. przekazano 4 gminom podręcznik budowy infrastruktury rowerowej, opracowany przez Polski Klub Ekologiczny w ramach kampanii „Miasta dla rowerów”,
􀂃 w roku 2002 wybudowaliśmy na terenie szczecińskich szkół 6 miejsc parkingowych na rowery,
􀂃 w 2002 r. prowadziliśmy działania na rzecz rozbudowy parkingów rowerowych w sektorze prywatnym,
􀂃 szacujemy, iż dzięki plakatom oraz informacjom, które pojawiły się w prasie udało nam się dotrzeć z przekazem do blisko tysiąca mieszkańców Szczecina każdego roku trwania programu.

 

Obraz wyróżniający autorstwa:  volkan ugur z Pixabay.

Zamknij przybornik