Sustainable Baltic Fisheries – the Way Forward (2004)

Cele projektu:

Zebranie w ramach międzynarodowego projektu zebrane informacji dotyczących rybołówstwa bałtyckiego i jego wpływu na środowisko naturalne Bałtyku w sześciu krajach: Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji. Grupa docelowa: społeczeństwa w krajach nadbałtyckich, rybacy poławiający na Morzu Bałtyckim, środowiska naukowe i akademickie, organizacje pozarządowe, rządy i samorządy w krajach nadbałtyckich, w tym w Polsce. Czas trwania: 2004 r.

Podjęte działania:

Federacja Zielonych GAJA odpowiedzialna była za dostarczenie raportu z Polski. Rozpoczęte zostały także prace nad wydaniem polskiego tłumaczenia raportu, jak i nad opracowaniem osobnego raportu dotyczącego głównie polskich problemów zasygnalizowanych w międzynarodowym raporcie, a uwzględniającego zaistniałe w naszym kraju zmiany w sektorze rybołówstwa wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.

Efekty:

W trakcie realizacji międzynarodowej części projektu odbyły się trzy spotkanie grupy autorów i/lub przedstawicieli organizacji odpowiedzialnych za opracowanie raportów w poszczególnych krajach (zwykle 6-7 osób). W połowie 2004 r. wydany został drukiem zbiorczy raport w języku angielskim dostępny także na stronach internetowych CCB. Raport zawiera m.in. zalecenia dla rządów państw nadbałtyckich i dla UE odnośnie działań jakie powinny być podjęte w celu uczynienia rybołówstwa na Morzu Bałtyckim bardziej zrównoważonym.

Badanie CCB na temat rybołówstwa w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Niemczech i Szwecji przedstawiono 28 czerwca 2004 r.

Budżet i sponsorzy:

 

Zdjęcie wyróżniające autorstwa nastogadka z Pixabay.

Zamknij przybornik