Społeczna kontrola nad przepływem środków publicznych na ochronę środowiska w Polsce (2006-2007)

Cele projektu:

  1. Wyeliminowanie praktyk nieuzasadnionego umarzania kar/opłat za korzystanie ze środowiska przez urzędy marszałkowskie (w wyniku tego procederu do gminnych funduszy wpływa mniej środków niż mogłoby wpłynąć).
  2. Ujednolicenie zasad naliczania kwot z kar/opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska do gminnych funduszy ochrony środowiska.
  3. Wyeliminowanie procederu przekazywania środków z gminnego funduszu ochrony środowiska na cele nie związane ochroną środowiska.
  4. Poprawa funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej w zakresie funkcjonowania gminnych funduszy ochrony środowiska.

Odbiorcami bezpośrednimi projektu były: gminne fundusze ochrony środowiska, urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Odbiorcy pośredni to wszystkie podmioty oraz obywatele korzystający z gminnych funduszy ochrony środowiska bądź zainteresowani przejrzystym i zgodnym z prawem wydatkowaniem środków z samorządowego budżetu. Odbiorcami pośrednimi byli również firmy i instytucje systematycznie regulujące kary/opłaty za korzystanie ze środowiska (nie są zainteresowani nieuzasadnionymi prawnie ani merytorycznie umorzeniami tych opłat dla wybranych firm). Odbiorcami pośrednimi projektu są również instytucje kontroli i nadzoru, takie jak: NIK, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uzasadnionych przypadkach również Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura.

Czas realizacji: listopad 2006 – październik 2007

Budżet i sponsorzy:

Fundacja im. Stefana Batorego

Zamknij przybornik