Projekt Sedina. Wytwarzanie i promowanie markowych produktów lokalnych (2002-2003)

Cele projektu:

Sedina to projekt mający na celu aktywizację przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez wytwarzanie i promowanie markowych produktów lokalnych. Beneficjentami projektu było 76 kobiet z terenów wiejskich woj. zachodniopomorskiego (reprezentantki większości powiatów województwa). Okres realizacji: 15 listopada 2002 r. – 15 października 2003 r.

sedina

W ramach projektu przyjęto następujące cele ogólne:

– aktywizowanie zawodowe kobiet wiejskich, jako grupy zagrożonej marginalizacją,

– wskazywanie możliwości podejmowania działań przedsiębiorczych w oparciu o lokalne zasoby i możliwości, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,

– odtworzenie lub wytworzenie produktu regionalnego, który mógłby promować region Pomorza Zachodniego,

– promowanie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich.

Założono również następujące cele szczegółowe:

– tworzenie poza rolniczych źródeł zarobkowania na obszarach wiejskich i ograniczenie zależności ekonomicznej mieszkańców wsi od produkcji rolniczej poprzez przekazanie wiedzy dotyczącej prawnych i ekonomicznych uwarunkowań podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz przekazanie uczestniczkom projektu wiedzy z zakresu promocji, badania rynku i marketingu produktów,

– wyposażenie beneficjentek w umiejętności praktyczne umożliwiające wytwarzanie produktów pod potrzeby rynku,

– aktywizację kobiet wiejskich oraz pobudzenie inicjatyw do prowadzenia samodzielnych działań gospodarczych,

– ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie i przekazanie starych, unikalnych i regionalnych przepisów kulinarnych oraz zasad tworzenia produktów rękodzielniczych,

– wytworzenie gamy produktów spożywczych i rękodzielniczych opartych na starych i unikalnych recepturach lokalnych lub regionalnych. Produktów przyjaznych dla środowiska i człowieka (skład, technologia, opakowanie),

– zbudowanie dla powstałych produktów modelowego programu promocji w oparciu o ich ekologiczne walory,

– tworzenie i aktywizację istniejących stowarzyszeń i kół wiejskich w zakresie spółdzielczej przedsiębiorczości,

– wzmocnienie organizacji poprzez pozyskanie nowych wolontariuszy oraz ich integracja oraz przeszkolenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotację.

 

Działania:

Cyklu szkoleń dostarczył beneficjentkom wiedzy dotyczącej:

– zasad otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad działania podmiotów gospodarczych na wolnym rynku oraz marketingu produktów regionalnych. W części dotyczącej marketingu została przekazana wiedza na temat badań rynku oraz technik promocji produktów,

– technik wykonania haftów pomorskich szkoła pyrzycka, koronki frywolitkowej, przetwarzania surowców żywnościowych (warzywa, owoce, runo leśne) w oparciu o regionalne przepisy i tradycje kulinarne,

– wiedzę i umiejętności pozwalające rozpocząć działalność gospodarczą oraz społeczną w oparciu o lokalne możliwości i zasoby. Aby utrzymać zapał do prowadzenia działalności wytwórczej realizator projektu pozostawał z beneficjentkami w stałym kontakcie korespondencyjnym.

Przeprowadzone szkolenia zmotywowały część kobiet do podjęcia działań aktywizujących społeczność lokalną wsi do działań o charakterze społecznym i kulturalnym. Jedna z beneficjentek założyła Stowarzyszenie Artystów Amatorów z siedzibą w Trzebieży. Odnośnie produktu regionalnego i ochrony dziedzictw kulturowego osiągnięto następujące rezultaty:

– Zebrano 14 regionalnych receptur przetworów spożywczych: konfitury z czerwonych pomidorów, konfitury z zielonych pomidorów, marynaty z dyni, marynaty z wiśni, pomidorów w galarecie, zupy rybnej, gruszek w syropie, konfitury z akacji, miodku z mniszka, konfitury z płatków róży, pikli w zalewie, musu z dyni, dyni z jabłkiem oraz dyni z brzoskwinią. Z wymienionych receptur w ramach działań przedsiębiorczych wytwarzane będą: konfitury z czerwonych pomidorów, konfitury z zielonych pomidorów, marynaty z dyni, konfitury z akacji, miodku z mniszka, konfitury z płatków róży, musu z dyni, dyni z jabłkiem oraz dyni z brzoskwinią.

W województwie zachodniopomorskim do momentu przeprowadzenia projektu żyło 7 starszych kobiet, które znały technikę wykonywania koronki czółenkowej. Obecnie z techniką tą zapoznało się dodatkowo 24 kobiety.

Haft pomorski na szeroką skalę nie był znany. Popularnie dostępne w sklepach są serwet haftowane maszynowo o fantazyjnym wzorze. Przeszkolenie 28 kobiet i podjęcie pierwszej produkcji zmienia tą sytuację. Na rynku pojawiają się pierwsze serwety wydziergane według regionalnych wzorów.

W czasie projektu wytworzono: 1000 słoików regionalnych przetworów spożywczych, 400 serwet haftowanych haftem pomorskim, 90 koronek frywolitkowych (serwetek). Dla produktów zbudowany został program promocji w oparciu o ekologiczne i regionalne walory. Pierwszy etap tworzenia strategii promocji objął stworzenie dla grup produktów Creative Briefs, w których określiliśmy zdefiniowaliśmy produkty pod względem marketingowym. Dwa Creative Briefs obejmujące hafty, frywolitki i przetwory. W ramach projektu zwerbowaliśmy dwie wolontariuszki. Wolontariuszki wspomagały pracę koordynatorów projektu oraz uczestniczyły w pozostałych pracach-projektach Organizacji. Wolontariuszki zostały przeszkolone z zakresu przygotowywania wniosków o dotację i przygotowują się obecnie do stworzenia i koordynowania własnych projektów. Jest to znaczące wzmocnienie Organizacji i jest szansą na zapewnienie ciągłości istnienia i działania Organizacji.

Przeprowadzono ankietę ewaluacyjną po każdym szkoleniu.

Podsumowaniem projektu są dwie części publikacji pn. „Program aktywizacji przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez wytwarzanie i promowanie markowych produktów lokalnych”:

   

 

 

Partnerzy:

Znalezione obrazy dla zapytania regionalne centrum doradztwa barzkowice  Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach.

 

PATRONAT:

Znalezione obrazy dla zapytania wojewoda zachodniopomorski logo    Patronat Honorowy nad projektem objął Wojewoda Zachodniopomorski Stanisław Wziątek.

 

Budżet i sponsorzy:

Znalezione obrazy dla zapytania Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies  Phare Access 2000. Fundusz Współpracy. Kwota dofinansowania: 29 561 euro.

Pozostali Sponsorzy:

Podobny obraz   Narodowy Bank Polski

Znalezione obrazy dla zapytania Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga   Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga.

Koszt projektu: 31 781 Euro

Zamknij przybornik