Ochrona norki europejskiej (Mustela lutreola L., 1761) w Polsce (od 2008 r. – działanie długoterminowe)

Cele projektu:

 Opracowanie spójnego i kompleksowego planu ochrony norki europejskiej (Mustela lutreola L., 1761), umożliwiającego zachowanie puli genowej podgatunku (lub podgatunków) właściwego dla terytorium Polski,
 Stworzenie efektywnej genetycznie bazy zarodowej i restytucja gatunku w Polsce,
 Zainteresowanie opinii publicznej problemem ochrony norki europejskiej,
 Stworzenie platformy wymiany informacji na temat gatunku w skali kraju i Europy, umożliwiającej integrację i zaangażowanie w podjętą tematykę grup, mogących mieć istotny wpływ na ochronę gatunku.

Działania i efekty:

W ramach projektu planowane są następujące działania:
 Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz stworzenie strategii przywrócenia i ochrony gatunku.
 Monitoring populacji zdziczałej norki amerykańskiej (Mustela vison L., 1777) w Polsce.
 Działania informacyjno-edukacyjne dla środowisk mających istotny wpływ na skuteczność zaproponowanych działań ochronnych (XI Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna, Poznań, 07-09.09.2009; 27th Mustelid Colloquium, Lizbona, 18-20.11.2009).

 

Do pobrania – prezentacja z konferencji:

Czas realizacji: projekt jest działaniem długoterminowym.

 

Partnerzy:

Działania w ramach członkostwa w Związku:

 

Budżet i sponsorzy:

środki własne.

 

Zdjęcie wyróżniające autorstwa: Derek Naulls z Pixabay.

Zamknij przybornik