Ochrona przyrody zamiast ochrony granic (2003)

Cele projektu:

Głównym celem rajdu było nawiązanie i rozbudowa współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami ekologicznymi.
Projekt miał na celu wzrost wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi w rejonie przygranicznym, a także wzmocnić współpracę pomiędzy młodzieżą działającą w ekologicznych organizacjach pozarządowych z polski i z Niemiec. Poprzez wykłady oraz praktyczne działania ekologiczne uczestnicy rajdu rowerowy ma poszerzyć wiedzę młodych ludzi na tematy związane z rasizmem, ochroną przyrody, turystyką, zrównoważonym rozwojem regionów przygranicznych, rolnictwem ekologicznym, tolerancją oraz Unią Europejską.

Działania i efekty:

W rajdzie wzięło udział 60 osób, które przez 13 dni pokonały ponad 550 km na trasie Guben- Trzebież. Trasa rajdu przebiegała zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie w związku z czym uczestnicy kilkakrotnie przekraczali przejścia graniczne. Szczególnie istotny był fakt, że uczestnicy rajdu mieli okazję każdego dnia zapoznać się nie tylko z teorią ochrony środowiska, ale i z praktyką (nocleg w bocianiej wiosce, praca na gospodarstwie ekologicznym, zwiedzanie Parku Narodowego Ujście Warty).
Jednym z bardzo ważnych efektów, jakich udało się osiągnąć w trakcie trwania rajdu to nauka młodych ludzi prowadzenia profesjonalnych działań środowiskowych. W trakcie 13 dni rajdu zorganizowane zostały 4 akcje połączone konferencjami prasowymi, dzięki czemu efekty medialne rajdu (przesłanie uczestników rajdu) znalazło się w wielu polskich i niemieckich mediach.
Za szczególny sukces można uznajemy fakt, że dzięki realizacji projektu już został osiągnięty zakładany cel rozbudowy współpracy pomiędzy organizacjami. Efektem tym jest wniosek o dotację złożony do Komisji Europejskiej na realizację programu strukturalnego wsparcia organizacji poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy Federacją Zielonych Gaja, a BUND Berlin w zakresie rozbudowy i obsługi bazy członków wspierających i wolontariuszy.

Partnerzy:

   

 

przy współpracy z innymi organizacjami ekologicznymi takimi jak Grune Liga, Liga Ochrony Przyrody, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju oraz organizacjami rowerowymi jak ADAC oraz Cross Wołów.

Zamknij przybornik