Letnie spotkania w zespole parkowo-leśnym „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej – organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych (2014)

Cel projektu:

 1. promocja walorów turystyczno rekreacyjnych regionu – a w szczególności parku naturalistycznego „Dolina Miłości”,
 2. promocja kultury i muzyki klasycznej na terenie woj. zachodniopomorskiego,
 3. promocja biegania i marszu jako najprostszych form ruchu,
 4. promocja sportu i zdrowego stylu życia.

Działania:

 1. organizacja 4 bezpłatnych koncertów muzyki klasycznej (1.06, 20.07, 8.08, 6.09.2014 r.) na terenie zabytkowego parku Dolina Miłości (stawy Adama i Ewy), umowa z zespołem muzycznym Baltic Neopolis Quartet, przygotowanie oprawy artystycznej i dźwiękowej, przygotowanie terenu pod koncerty,
 2. promocja wydarzeń za pomocą portali społecznościowych i plakatów,
 3. współpraca z wolontariuszami
 4. organizacja imprezy sportowej na terenie parku „Dolina Miłości”; 25.10.2014 r. – działania logistyczne,  przygotowujące do imprezy oraz w dniu wydarzenia: działania rekrutacyjne uczestników, artykuły na biegowych portalach internetowych, zaproszenia elektroniczne (lista mailingowa), wpisanie biegu do kalendarzu imprez sportowych w Polsce, opracowanie trasy (trasa biegowa 4 km, trasa nordic walking 3 km), współpraca z wolontariuszami, taśmowanie trasy, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, zapewnienie cateringu, oprawa dźwiękowa, przygotowanie medali, numerów startowych i nagród do losowania, opracowanie i dystrybucja materiałów związanych z biegiem (regulaminy, logotypy, plakaty, lista rejestracyjna, lista startowa), działania promocyjno-informacyjne, przygotowanie parkingów, obsługa uczestników, działania podsumowujące wydarzenie, opracowanie wyników, podziękowania.

Efekty:

 1. zacieśnianie współpracy regionalnej – realizacja projektu pozwoliła na wspólny, aktywny udział i współtworzenie cyklu spotkań o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym przez społeczności lokalne – zacieśniono i rozwinięto współpracę pomiędzy Federacją Zielonych „GAJA” a mieszkańcami wsi Zatoń Dolna,
 2. uczestnictwo w imprezie 60 osób na koncertach oraz 120 osób podczas Love Run 4,
 3. wypromowano „Dolinę Miłości” jako miejsce przyjazne kulturze i aktywności fizycznej.

Budżet i sponsorzy:

Środki Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich 2007-2013,

  środki własne.

 

Media:

 

Zamknij przybornik