Leśne wyprawy – warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży ze Szczecina (2007)

Cel projektu:

organizacja letniego wypoczynku połączona z zajęciami edukacyjnymi z zakresu zasobów przyrodniczych, będących w zasięgu mieszkańców Szczecina.

Działania :

Zorganizowano 4 jednodniowe warsztatowe wyjazdy do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach.

Efekty:

efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze Szczecina, zapoznanie 150 osób – dzieci i młodzieży z praktyczną wiedzą dotyczącą lasu.

Sponsor:

 

Zamknij przybornik