Książeczki “Pory roku i świat wokół” oraz „Rakieta Zo-Zo-Zu do Krainy To-To-Tu” z promocją wśród dzieci i młodzieży (2018)

Cel projektu:

Promocja postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką.

Działania:

  1. wydanie 300 szt. książeczki „Pory roku i świat wokół” autorstwa Stanisławy Schreuder;
  2. wydanie 300 szt. Książeczki „Rakietą Zo-Zo-Zu do Krainy To-To-Tu” autorstwa Stanisławy Schreuder,
  3. organizacja 12 spotkań autorskich z dziećmi i młodzieżą w Szczecinie, Kołobrzegu i Koszalinie.

Efekty:

Wydanie i przekazanie 290 sztuk książeczek „Pory roku i świat wokół” oraz 290 sztuk książeczek „Rakietą Zo-Zo-Zu do Krainy To-To-Tu” podczas 13 spotkań z ponad 1300 dziećmi i młodzieży w szkołach i przedszkolach Koszalina, Kołobrzegu i Szczecina.

       

Budżet i sponsor:

 

Zamknij przybornik