Kontynuacja czynnej ochrony siedlisk i zagrożonych gatunków roślin kserotermicznych poprzez utrwalenie efektów ekologicznych uzyskanych w rezerwacie przyrody „Bielinek” w latach 2005 – 2008 (2012-2013)

 

Od października 2012 r. Federacja Zielonych GAJA zrealizowała prace konserwatorskie w rezerwacie przyrody „Bielinek”.

Projekt „Kontynuacja czynnej ochrony siedlisk i zagrożonych gatunków roślin kserotermicznych poprzez utrwalenie efektów ekologicznych uzyskanych w rezerwacie przyrody „Bielinek” w latach 2005 – 2008″ został dofinansowany przez

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W ramach projektu wykonano następujące działania:

a) eliminacja niepożądanych gatunków ekspansywnych, głównie tarniny, głogów, róż i robinii akacjowej, w okresie po zakończeniu wegetacji roślinności murawowej,

b) wykoszenie płatów muraw kserotermicznych oraz polanek w obrębie ciepłolubnych dąbrów wraz z usunięciem pokosu poza obszar rezerwatu, w okresie po wysianiu diaspor,

c) pobór nasion dębu omszonego, ich selekcja, obróbka i właściwe przechowanie,

d) wysianie nasion dębu omszonego w wyznaczone miejsca, kontrola wzrostu siewek,

e) grodzenie miejsc wysiewu dębu omszonego w celu ochrony młodych drzewek przed dewastacją dzikiej zwierzyny,

f) odnowienie tablic edukacyjnych zlokalizowanych na granicy rezerwatu.

Zaplanowane prace realizowane były zgodnie z zarządzeniem ochronnym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (Zarządzenie 25/2011). Ich celem jest poprawa stanu bogatej różnorodności flory na terenie rezerwatu, wyjątkowej na skale Polski i Europy.

bielinek_fot1_600

Zamknij przybornik