Kampania „Nie dajmy plamy… ropa nie miesza się z wodą ” (2003)

Cele projektu:

Rocznie przewozi się po Bałtyku 700 mln. ton ładunków, co stanowi 15% wszystkich przewozów morskich na świecie. Ropa i substancje niebezpieczne stanowią znaczną część przewożonych towarów. Ponadto z szacunków wynika, że do 2010 roku podwoi się ilość transportowanej Bałtykiem ropy. Około 40 % zbiornikowców transportujących ropę to statki o pojedynczym poszyciu kadłuba, które maja największy udział w poważnych katastrofach morskich. Świadomość zagrożeń sprawia, że kraje nadbałtyckie wciąż spierają się o trasę, jaką mają pływać zbiornikowce z ropą. Niemcy i Polska chcą, aby trasa ta przebiegała na północ od duńskiej wyspy Bornholm, gdyż ewentualny wyciek ropy z drugiej strony wyspy zepchnięty zostałby przez wiatr prosto na południowe plaże Bałtyku. Dania i Szwecja nie chcą się na to zgodzić w obawie przed zanieczyszczeniem wyspy. W polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku prowadzone są prace poszukiwawcze i rozpoznawcze. Podobnie jak samo wydobycie ropy, nie są one obojętne dla środowiska. Z tych powodów Federacja Zielonych Gaja w swojej kampanii „Nie dajmy plamy…ropa nie miesza się z wodą” postuluje miedzy innymi, aby jak najszybciej wprowadzić zakaz wpływania na Bałtyk zbiornikowców z pojedynczym poszyciem kadłuba oraz międzynarodowe moratorium na wydobycie ropy z bałtyckiego szelfu kontynentalnego.

Działania:

1. Opracowanie artykułu prasowego poświęconego planom Lukoil wydobycia ropy z depozytu D6.

2. Artykuł w Zielonym Rynku oraz w miesięczniku „Eko i my”, koordynator udzielił dwu wywiadów radiowych dotyczących wydobycia ropy z dna Bałtyku.

3. Nawiązanie kontaktów z dziennikarzami regionalnymi zainteresowanymi problemem wydobycia i transportu ropy wzdłuż polskiego wybrzeża.

4. Przygotowanie bazy teleadresowej mediów regionalnych i ogólnopolskich, potencjalnie zainteresowanych tematem.

5. Przetłumaczenie i upowszechnienie Baltic environmental NGO statement for Ministerial meeting of the Helsinki Comission, 25 June, 2003 in Bremen, Germany.

6. Ponadto prowadzony był bieżący monitoring prasy pod kątem informacji na temat prac poszukiwawczych dla celów wydobycia ropy naftowej w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Podejmując tak czasochłonne działanie (niemalże codzienne przeglądanie serwisów informacyjnych) zdecydowaliśmy się na włączenie w obszar naszych zainteresowań problem bezpieczeństwa transportu ropy naftowej drogą morską.

7.  Sporządzona została lista gmin potencjalnie zainteresowanych wprowadzeniem moratorium. Jest to jedna z grup celowych projektu, która może wesprzeć działania Federacji Zielonych “GAJA” zmierzające do zaprzestania prac ukierunkowanych (obecnie prowadzone są prace poszukiwawcze) na wydobycie ropy w polskim rejonie Bałtyku Zachodniego, szczególnie w sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego.

8. Dzięki przeprowadzonym rozmowom z organizacją „National Oceanic and Atmosphere and Administration”, Federacja Zielonych “GAJA” uzyskała możliwość wykorzystania dobrej jakości zdjęć, które zostały zamieszczone na stronach internetowych NOOA. Zakupiono również prawa do wykorzystania w publikacjach projektu zdjęć przyrodniczych wykonanych przez Ryszarda Czereszkiewicza.

9. Poddano analizie dokumenty, załączone do koncesji wydobywczej dla złoża B3 (70 km od wybrzeża, w pobliżu Rozewia): Ocena warunków bezpieczeństwa I ochrony środowiska przy prowadzeniu testu produkcyjnego z otworów B 3-6 I B3-5 na złożu ropy naftowej B3, Przedsiębiorstwo Usługowe „OIKOS” SP.zoo Gdańs, czerwiec 1993 r.,

10. Przeprowadzono wstępną ocenę ekologiczną skutków eksploatacji ropy naftowej B3 w polskiej strefie ekonomicznej wraz z założeniami do projektu zabezpieczania środowiska morskiego. OIKOS, Gdańsk, listopad 1993 r.

11. Ocena wpływu zastosowania ropy naftowej ze złoża B3 w procesach technologicznych rafinerii na środowisko, OIKOS, maj 1995 r.

12. Opracowano i wydano ulotkę „Nie dajmy plamy…ropa nie miesza się z wodą”.

Autor zdjęcia wyróżniającego:  PENEBAR z Pixabay.

 

Zamknij przybornik