„Gorące Punkty” polskiego wybrzeża (2001)

Cele projektu:

Wyznaczanie „Gorących Punktów” [z ang. Hot Spots] zapoczątkowała Komisja Helsinka, która od wielu lat realizuje program ograniczania zrzutów zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego. Federacja Zielonych „GAJA” będąc członkiem Koalicji Czystego Bałtyku, posiadającej status obserwatora przy Komisji Helsinskiej, podjęła się monitorowania działalności inwestycji i instalacji uciążliwych dla środowiska Morza
Bałtyckiego, zlokalizowanych na polskim wybrzeżu. Celem tych działań było upowszechnianie wiedzy na temat oddziaływania poszczególnych instalacji i wpływu różnych przedsięwzięć na środowisko Morza Bałtyckiego oraz wdrażanie sankcji wobec podmiotów, które nie przestrzegają przepisów ochrony środowiska. Działania te wiązały się jednocześnie z realizacją postanowień podpisanej przez Polskę w 2000 r. Konwencji Helsinskiej z 1992 r. o ochronie środowiska wód Bałtyku.

Działania:

1) w roku 2001 r.:
􀂃 objęto monitoringiem 10 uciążliwych zakładów dla środowiska (w tym 7 znajdujących się na liście HELCOM) i 4
planowane inwestycje,
􀂃 prowadzono ankietyzację zakładów i ubiegano się o dostęp do informacji o emisjach zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska,
􀂃 zainicjowano współpracę z Sekretariatem ds. Konwencji Helsińskiej w Gdańsku oraz Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska.

Efekty:

􀂃 Zgromadzono szereg informacji na temat źródeł zanieczyszczeń punktowych Bałtyku, a następnie wykorzystano je w opracowanej bazie danych o „gorących punktach” polskiego wybrzeża.
􀂃 Zebrane informacje zostały udostępnione wszystkim zainteresowanym poprzez Internet.

Budżet i sponsorzy:

Działania wsparła Koalicja Czystego Bałtyku

 

Zdjęcie wyróżniające autorstwa: Tomek Milcewicz z Pixabay.

Zamknij przybornik