Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce (2009)

Cele projektu:

Wzmocnienie zdolności organizacji pozarządowych do wykorzystania funduszy unijnych, a także promocja dobrych praktyk w wykorzystywaniu funduszy, rozprzestrzenianie informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania oraz wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami.

Działania:

  1. Ogólnopolski konkurs i wystawa „Najlepsze projekty” (działanie lokalne),
  2. Warsztaty „Nowe szanse” (działanie lokalne),
  3. Internetowy serwis „Przyjazne fundusze”.

 

Efekty:

Projekt rozpoczął się 1 października 2008 r. Pierwszym etapem projektu była organizacja ogólnopolskiego konkursu i wystawy – oba działania pod wspólną nazwą „Najlepsze projekty”. W drodze konkursu z województwa zachodniopomorskiego wyróżniony został projekt „Renaturyzacja i ochrona mokradeł Pyszka” zrealizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w Karlinie. W wyniku konkursu w każdym województwie zostały wyróżnione najciekawsze projekty, które następnie prezentowane były podczas ogólnopolskiej wystawy objazdowej (w Szczecinie wystawa gościła w dniach 11.03.2009 – 30.03.2009). Wystawa była prezentowana nieodpłatnie na większych dworcach kolejowych na terenie całego kraju. W dniu 23 czerwca 2009 w siedzibie Federacji Zielonych GAJA odbyły się warsztaty „Nowe szanse”. Uczestnikami byli działacze lokalnych organizacji pozarządowych oraz instytucji planujących aplikować o fundusze europejskie. Warsztaty były szansą na wymianę doświadczeń pomiędzy już doświadczonymi beneficjentami, a organizacjami, które we wnioskowaniu o fundusze stawiają pierwsze kroki. Podczas warsztatów odbyły się trzy prelekcje dotyczące zrealizowanych z sukcesem projektów:
1) „Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka” realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, p. Iwona Czerniec.
2) „Monitoring i wsparcie krajowego Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych na terytorium Polski”, Federacja Zielonych GAJA, p. Agnieszka Plich.
3) „Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi”, Akademia Rolnicza (obecnie: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), p. Patrycja Rogalska.
Dzięki warsztatom jego uczestnicy zapoznali się z możliwościami finansowania projektów z różnych programów unijnych dzięki prezentacji p. Krzysztofa Smolnickiego z Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju.
Czas realizacji: 01.10.2008 – 30.06.2009

Partnerzy:

Projekt realizowany w ramach:

Zasięg: projekt ogólnopolski (Federacja Zielonych GAJA koordynowała działania regionalne na terenie województwa zachodniopomorskiego).

Budżet i sponsorzy:

 

Zdjęcie wyróżniające: moerschy z Pixabay.

Zamknij przybornik