Butelko zwrotna wróć! – kampania na rzecz promocji opakowań zwrotnych (2003)

Cele projektu:

Federacja Zielonych „Gaja” przystąpiła do ogólnopolskiej akcji mającej na celu kształtowanie zachowań konsumenckich zmierzających do unikania powstawania odpadów, promocję opakowań zwrotnych, pomoc przy wdrażaniu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. Ustawa ta nakłada na placówki handlowe o powierzchni pow. 25 m2 obowiązek posiadania w swojej ofercie produktów w opakowaniach zwrotnych; przyjmowania ich za kaucją i na wymianę oraz informowanie kupujących o sposobach dostępnych systemach zwrotu, zbiórki i odzysku oraz oznaczeniach stosowanych na opakowaniach. Głównym celem akcji było dotarcie z pakietami i wywieszkami promującymi opakowania zwrotne oraz informującymi o w/w ustawie (pakiety edukacyjne – plakat, naklejki, wywieszki) do sklepów i zainteresowanych placówek w całym województwie zachodniopomorskim oraz edukacja w zakresie gospodarki odpadami.

Działania i efekty:

Podjęliśmy współpracę z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Pałacem Młodzieży (Pomorskim centrum Edukacji), Książnicą Pomorską, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną i Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej – instytucjami które wspierały nasze działania. Opracowaliśmy merytorycznie oraz wizualnie stronę internetową informującą przede wszystkim o gospodarce odpadami i prowadzonej kampanii Umieściliśmy ją pod adresem www.gajanet.pl/zielonabutelka. Ogłosiliśmy dla młodzieży dwuścieżkowy konkurs „Zielona butelka!” obejmujący część plastyczną oraz dystrybucyjną (przygotowanych materiałów dla placówek handlowych). Informacja o konkursie dotarła do co najmniej 500 szkół na terenie województwa za pośrednictwem stron internetowych, maili, faksów oraz Zachodniopomorskiego Miesięcznika Oświatowego „Refleksje”. Dystrybuowaliśmy pakiety edukacyjne pomocne w realizacji głównych celów projektu. Przystąpiliśmy do pozyskania sponsorów, którzy umożliwiliby wręczenie nagród młodzieży biorącej udział w obu ścieżkach konkursowych. Przystąpiliśmy do organizacji wystawy prac plastycznych nadesłanych przez młodzież. Wystąpiliśmy do WIIH o kontrolę pod kątem nieprzestrzegania przepisów obowiązującej ustawy w dyskontach spożywczych „Biedronka”. Współpracowaliśmy z regionalnymi i lokalnymi dziennikarzami, zorganizowaliśmy trzy konferencje prasowe.

Do obu części konkursu przystąpiło niemal 70 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, szacujemy że w całą akcję zaangażowanych było nie mniej jak 1000 uczniów z regionu; w ramach artystycznej ścieżki konkursu otrzymaliśmy ponad 200 prac plastycznych, na temat odpadów lub wykonanych z odpadów. Do zainteresowanych szkół przekazaliśmy w ciągu 2 miesięcy 5000 pakietów edukacyjnych przeznaczonych dla placówek handlowych, z tego otrzymaliśmy 2000 potwierdzeń ich odbioru przez sklepy z regionu; pozostałe pakiety zostały w szkołach do pozakonkursowej dystrybucji oraz w celach edukacyjnych; pakiety edukacyjne dotarły do takich miejscowości jak: Świnoujście, Police, Stargard, Nowogard, Toruń, Świecie, Karlino, Koszalin, Chojna itd.
Pozyskaliśmy sponsorów – do projektu przystąpiło pięć firm o różnych profilach (Rethmann – gospodarka odpadami, Berti – sieć sklepów spożywczych, Promasters – administrator lodowiska, Miejski Klub Pływacki, BOŚ – bank), które przekazały nagrody rzeczowe lub sfinansowały ich zakup w łącznej kwocie 3150 zł; z własnych zasobów przekazaliśmy nagrody książkowe (publikacje o tematyce ekologicznej) o łącznej wartości 400 zł; do współfinansowania puli nagród przystąpiła również szkoła, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie dystrybucyjnym partycypując w kosztach nagrody w kwocie 450 zł – w sumie przekazaliśmy szkołom i indywidualnym uczniom nagrody o łącznej wartości 4000 zł; nagrody w obu częściach konkursu zostały wręczone na uroczystym spotkaniu połączonym z konferencją prasową.
Zorganizowaliśmy kilkudniową wystawę prac plastycznych nadesłanych przez młodzież, którą zobaczyło około 100 osób. Po zakończeniu ekspozycji większość prac została dołączona do wojewódzkiej, ruchomej wystawy ekologicznej zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną. Na nasz wniosek zostały przeprowadzone kontrole w trzech sklepach „Biedronka”, które potwierdziły nasze spostrzeżenia, sklepy zostały ukarane ustawową grzywną. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem medialnym – w sumie opublikowanych zostało niemal 20 artykułów i notatek prasowych; zorganizowaliśmy 4 audycje radiowe z udziałem przedstawicielki WIIH oraz 2 reportaże telewizyjne (TVP3) o zasięgu ogólnokrajowym na temat odpadów i opakowań zwrotnych.
Reasumując, udało nam się przekazać wszystkie przygotowane pakiety zarówno do sklepów jak i zainteresowanych szkół. Przy okazji dystrybuowaliśmy również materiały edukacyjne w postaci ulotek, broszur oraz ścieżek edukacyjnych „Moje środowisko. Bliżej Europy” (podręcznik oraz płyta CD). Nawiązaliśmy owocną współpracę z pedagogami i młodzieżą, z WIIH oraz najbardziej znanymi instytucjami kulturalno – oświatowymi w regionie. Zwróciliśmy uwagę handlowców na obowiązujące ich ustawowe obowiązki. Dotarliśmy z informacją o prowadzonych działaniach do konsumentów za pomocą wielu publikacji w poczytnych dziennikach i miesięcznikach. Z relacji WIIH wiemy, że coraz liczniej domagają się oni swoich praw związanych z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

 

Zdjęcie wyróżniające autorstwa: Gerd Altmann z Pixabay.

Zamknij przybornik