Bateria nie śmieć. Zbiórka baterii przykłady dobrych praktyk unijnych (2004)

Cele projektu:

Widoczny jest brak wiedzy, o tym, że zużyte baterie są niebezpieczne dla środowiska, a co za tym idzie również dla człowieka. Oznacza to że wszyscy, których misją lub powinnością jest ochrona środowiska naturalnego powinni dołożyć wszelkich starań na rzecz systematycznej edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Czas trwania: kwiecień – wrzesień 2004.

Działania i efekty:

Podróż studyjna do Danii, Niemiec i Holandii. Miała na celu zapoznanie się ze standardami oraz systemami selektywnej zbiórki baterii. Na podstawie zebranych informacji powstały 2 wydawnictwa.
10 września 2004 FZ GAJA zorganizowała seminarium „Wypracowanie modelu selektywnej zbiórki baterii w świetle standardów UE”.
W seminarium udział wzięły 43 osoby w większości urzędnicy samorządowi – dyrektorzy wydziałów ochrony środowiska z woj. zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele firm komunalnych.
Seminarium stało się okazją dla przedstawicieli samorządów do nawiązania osobistego kontaktu z
przedstawicielami organizacji odzysku oraz rozmów na temat kooperacji przy tworzeniu gminnych systemów selektywnej zbiórki baterii.
Efektem seminarium było podpisanie 6. umów dotyczących selektywnej zbiórki baterii pomiędzy zarządami gmin oraz 1. umowy z firmą komunalną a organizacja odzysku.
Podjęliśmy działania na rzecz tworzenia systemu selektywnej zbiórki baterii w regionie we współpracy z REBĄ Organizacją Odzysku S.A.
Zbiórka baterii objęła okres od 30. czerwca 2004 do 29. sierpnia 2004. 120 pojemników stanęło w 20 miejscowościach nadmorskich: Świnoujście, Międzyzdroje, Dziwnówek, Dziwna, Dziwnów, Wisełka, Pobierowo, Przybiernówko, Pustkowo, Świętoujść, Rewal, Trzęsach, Łukęcin, Międzywodzie, Niechorze, Pogorzelica, Mrzeżyno, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Ustronie Morskie.
Łącznie zebrano 148 kg zużytych baterii. Wynik ten pokazuje wyraźnie, jak niski jest jeszcze stan świadomości społecznej w kwestii selektywnej zbiórki zużytych baterii.

Zebrane baterie odebrał Miejski Zakład Gospodarki Odpadami, na podstawie Karty przekazania odpadu. Baterie zostały skierowane do sortowni, do firmy AG Complex Sp. z o.o. w W-wie, a następnie – po rozdzieleniu wg systemu chemicznego (składu) będą przekazane do:
• odzysku w firmie Bolesław Recykling w Bukownie (dotyczy to baterii cynkowo-węglowych Zn- C i Zn-Mn – alkalicznych),
• recyklingu w firmie DKE Sp. z o.o. – dotyczy akumulatorów niklowo-kadmowych, baterii guzikowych ( do 5 g) i baterii cynkowo-powietrznych.
FZ GAJA aktywnie zabiega o powstawanie kolejnych miejsc selektywnej zbiórki baterii w Szczecinie i regionie na wzór rozwiązań, które zaobserwowaliśmy w trakcie podróży studyjnej. Działanie to traktujemy jako priorytet.

Media: w ramach projektu zorganizowano 2 konferencje prasowe: rozpoczynającą i kończącą akcję
nad morzem. Efekty:
– 6 artykułów prasowych,
– 6 emisji telewizyjnych (TVP 3, TV GRYF, TVN24 , POLSAT),
– 4 emisji radiowych (Polskie Radio Szczecin, Radio Plus, Radio Plama).

 

Partnerzy:

    Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Wrocław

   Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków

Grupa docelowa: przedstawiciele samorządów, organizacji odzysku, firmy komunalne, przedsiębiorcy, ogół społeczeństwa.

 

Budżet i sponsorzy:

 

 

Zdjęcie wyróżniające autorstwa: Thomas B. z Pixabay.

 

Zamknij przybornik