Azyl dla dzikich ptaków (2001)

FEDERACJA ZIELONYCH „GAJA” pomaga zgromadzić pieniądze na budowę i utrzymanie azylu dla dzikich ptaków. Azylem z prawdziwego zdarzenia miał stać się w założeniu budynek z salami dydaktycznymi, ambulatorium oraz zewnętrznymi
i wewnętrznymi wolierami (specjalistyczne pomieszczenia dla ptaków).
Niestety…
Choć oddanie sprawie Zofii Brzozowskiej budzi ogromny podziw i szacunek dla jej działań, to oprócz szacunku potrzebne jest również wsparcie finansowe. Obecna sytuacja jest alarmująca – dwupokojowe prywatne mieszkanie Pani Zofii Brzozowskiej, w którym mieści się domowy azyl, dosłownie pęka w szwach. Dlatego podjęliśmy wspólny wysiłek zmierzający do opracowania planu budowy azylu oraz jego realizacji. W tym celu powołana została Fundacja „Ratujmy Ptaki”. Zanim jednak sprosta ona temu zadaniu FEDERACJA pomaga w pozyskiwaniu środków na bieżące podtrzymywanie pracy Pani Brzozowskiej.

W roku 2001 przystąpiliśmy do poszukiwania sponsorów strategicznych, którzy umożliwiliby w przyszłości utrzymanie profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich ptaków.

Osiągnięte efekty…
􀂃 Udało nam się zdobyć kolejną dotację, która umożliwiła zakup podstawowego sprzętu oraz lekarstw. Tym samym w roku 2001 azyl mógł
funkcjonować na podobnym poziomie jak w roku 2000;
􀂃 Uporządkowano sprawy formalne związane z powołaniem Fundacji „Ratujmy Ptaki”, która w przyszłości ma przejąć utrzymanie azylu.
􀂃 W celu zwiększenia liczby ratowania cennych gatunków nawiązaliśmy współpracę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie i wszystkimi nadleśnictwami, dzięki czemu chore ptaki znalezione przez leśniczych będą mogły trafiać do azylu. RDLP obiecała również wsparcie w zdobyciu dotacji ze strony nadleśnictw oraz bezpłatną dzierżawę gruntu, jak i pomoc w budowie woliery otwartej przygotowującej ptaki do odlotu. O działalności azylu poinformowane zostały również gabinety weterynaryjne w Szczecinie;
􀂃 Uratowanych zostało wiele gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem (np. sokół wędrowny, sowy uszate, trzmielojady, puszczyki…). Najczęściej po domowej opiece medycznej Pani Zofii trafiały one na krótki okres rehabilitacji do warszawskiego azylu, skąd następnie przywracano je do życia w warunkach naturalnych.

Ważne…
Pani Brzozowska posiada niezbędne uprawnienia do leczenia ptaków. Mimo, że nie jest lekarzem weterynarii zdobyła odpowiednie przeszkolenie we Wrocławskim i Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. O jej działaniach poinformowany jest Wojewódzki Konserwator Przyrody oraz Komitet Ochrony Orłów. Ministerstwo Środowiska każdego roku odnawia pozwolenie na przetrzymywanie gatunków chronionych po dostarczeniu odpowiedniego raportu.

Zamknij przybornik