Różnorodność biologiczna i ochrona przyrody na Pomorzu Zachodnim. Stan i perspektywy.

Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Korchak - Szczecin 2019

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu
„Urzędnicy przyrodnicy. Szkolenia urzędników
zapewniające zachowanie bioróżnorodności
w rozwoju społeczno-gospodarczym
w woj. zachodniopomorskim”.

Zamknij przybornik