Pierwsze tegoroczne zabiegi ochrony czynnej w ramach projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet”

10 czerwca 2020
Pierwsze tegoroczne zabiegi ochrony czynnej w ramach projektu "Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet"

Na przełomie maja i czerwca br. ruszyły pierwsze zabiegi ochrony muraw kserotermicznych w polsko – niemieckim pasie transgranicznym. Koszenie muraw na powierzchni 3500m2 przeprowadzone zostało przez jednego z partnerów projektu, tj. Powiat Vorpommern-Greifswald, natomiast zwalczanie ciemiężyka białokwiatowego (Vincetoxicum hirundinaria) planowane jest w najbliższym czasie przez Stowarzyszenie utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V. (LPV).

Chociaż ciemiężyk białokwiatowy uznawany był w dawnym zielarstwie ludowym za roślinę leczniczą, o silnej, wręcz magicznej mocy (znano ją wówczas pod nazwą „korzeń świętego Wawrzyńca”), to niestety jej rozprzestrzenianie się na terenie zdegradowanych muraw kserotermicznych jest niepożądane, gdyż zajmuje on miejsce innych charakterystycznych dla siedliska gatunków.

 

Pierwsze tegoroczne zabiegi ochrony czynnej w ramach projektu "Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet"

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zamknij przybornik