Norka europejska – ocalmy ją razem

Jakub Skorupski - Szczecin 2022

Publikacja przygotowana i wydana w ramach projektu Centrum Norki Europejskiej – modelowy system działań w zakresie ochrony przyrody w dobie pandemii COVID-19 dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania) i realizowanego przez Federację Zielonych „GAJA”, w partnerstwie z Rewilding Oder Delta e.V. i przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA.

Zamknij przybornik