Spotkanie dyskusyjne z okazji Dnia Norki Europejskiej

1 kwietnia 2022
31-szy marca - DZIEŃ NORKI EUROPEJSKIEJ

W dniu 31 marca odbyło się spotkanie dyskusyjne z okazji Dnia Norki Europejskiej pn. “Ratowanie gatunku zagrożonego wyginięciem”, na którym przedstawiona została alarmująca sytuacja tego krytycznie zagrożonego wyginięciem gatunku. W trakcie spotkania wygłoszona została prelekcja w ramach projektu “Centrum Norki Europejskiej – modelowy system działań w zakresie ochrony przyrody w dobie pandemii COVID-19”, a także odbyła się dyskusja na temat możliwych do podjęcia działań w celu ratowania zachowanych populacji norki europejskiej. Omówiono przede wszystkim potrzebę wsparcia i rozszerzenia programu hodowli zachowawczej gatunku w warunkach ogrodów zoologicznych, perspektywy programów reintrodukcyjnych i restytucyjnych oraz ochrony puli genowej populacji wolnożyjących, głównie na terenie Europy Wschodniej. Duże zainteresowanie problematyką ochrony norki europejskiej wskazuje na potrzebę kontynuowania działań popularyzatorsko-edukacyjnych w zakresie biologii konserwatorskiej norki europejskiej. Stąd pomysł na kolejne spotkanie, na które już dzisiaj zapraszamy – o szczegółach poinformujemy wkrótce.

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Zamknij przybornik