Prelekcja na temat Centrum Norki Europejskiej

16 maja 2022
Prelekcja na temat Centrum Norki Europejskiej

14 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy, przy okazji wydarzenia “Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry” w ramach projektu INTERREG VA “Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”, wygłoszona została prelekcja pt. “Centrum Norki Europejskiej – modelowy system działań na rzecz ochrony przyrody w okresie pandemii COVID-19“. Prelekcję wygłosił dr inż. Jakub Skorupski, który od ponad 15 lat zajmuje się tematem ochrony krytycznie zagrożonej wyginięciem norki europejskiej. Omówione zostały największe wyzwania w ratowaniu gatunku oraz możliwości sprostania im. Po prelekcji miała miejsce dyskusja – bardzo cieszy nas duże zainteresowanie tematem, szczególnie w obliczu małej świadomości społecznej krytycznej sytuacji, w jakiej znajduje się norka europejska, gatunek dużo bardziej zagrożony wymarciem niż np. panda wielka!

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Zamknij przybornik