Broszura promująca ochronę norki europejskiej

4 października 2022
Broszura promująca ochronę norki europejskiej

Polecamy lekturę najnowszej broszury na temat opracowania i wdrożenia skutecznych metod i narzędzi ochrony biernej ex situ jednego z najbardziej zagrożonych wymarciem gatunków ssaków – norki europejskiej Mustela lutreola. Publikacja przygotowana i wydana została w ramach projektu pn.  Centrum Norki Europejskiej – modelowy system działań w zakresie ochrony przyrody w dobie pandemii COVID-19, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania) i realizowanego przez Federację Zielonych „GAJA”, w partnerstwie z Rewilding Oder Delta e.V. i przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA.

Z treścią dokumentu można zapoznać się w zakładce dotyczącej projektu (plik pdf)

Wersja drukowana dostępna jest w siedzibach partnerów projektu oraz rozdawana będzie na wszelkiego rodzaju wydarzeniach, w których uczestniczyć będą ich przedstawiciele.

Broszura promująca ochronę norki europejskiej

 

 


Zamknij przybornik